Jóságosság

Öltözzetek föl azért, mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, Jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést

(Kol 3:12)


Legyen a szeretet törvénye az ajkatokon és a kegyelem olaja a szívetekben. Ez csodálatos eredményekhez vezet. Gyöngéddé, szeretetteljessé és előzékennyé váltok. Mindhárom nemes vonásra szükségetek lesz. A szívetekbe fogadott Szentléleknek meg kell nyilvánulnia a jellemetekben, hogy szent tűzként Isten elé szálló jó illatot teremjen, nem kárhoztató, hanem az emberi lelkeket gyógyító ajkatokon. Arckifejezésetek az isteni képmást fogja visszatükrözni.
Krisztus jellemének szemlélése által változtok el. Egyedül Krisztus kegyelme tudja megváltoztatni szíveteket úgy, hogy visszatükrözhessétek az Úr Jézus képmását. Isten arra szólít fel, hogy legyünk olyanok, mint Ő, tiszták, szentek és szeplőtelenek. Isten képmását kell bemutatnunk.
Egyedüli segítőnk az Úr. Kegyelme által megtanuljuk ápolni a szeretetet, és ránevelhetjük magunkat a nyájas, gyöngéd beszédre. Nyers modorunk átalakul. A szeretet törvénye lesz az ajkunkon, és akik a Szentlélek nagyszerű befolyása alatt állnak, nem gondolják majd a gyöngeség jelének, ha együtt sírnak a sírókkal és örülnek az örülőkkel. Művelnünk kell magunkban a mennyei jellemvonásokat. Meg kell tanulnunk, mit jelent az emberek iránti jó szándék és az az őszinte vágy, hogy mások életében a napfény, és ne az árnyék szerepét töltsük be.(3BC 1164)
Ragadjatok meg minden alkalmat a szeretetteljes cselekedetekre, hogy így hozzájárulhassatok a körülöttetek élők boldogságához. A barátságos, kedves szó, részvétteljes tekintet és megbecsülés kifejezése sok vergődő, magányos lélek számára olyan, mint egy pohár éltető víz a szomjazónak.
Éljetek a Megváltó szeretetének napsugaraiban, hogy befolyásotok a világ áldására szolgálhasson. Krisztus Lelke vezessen benneteket! Legyen a kedvesség törvénye az ajkatokon szüntelenül! Előzékenység és önzetlenség jellemzi azok szavait és tetteit, akik új életre ébredtek Krisztusban.(7T 50)