BÉKESSÉG ÉS BIZTONSÁG

És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság, mindörökké.

(Ésa. 32,17.)


Az igazi élettan alapelvei megtalálhatók a Szentírásban. Az ember nem ismeri a saját értékét. Jellemének megtéretlen természete szerint cselekszit, mivel nem Jézusra néz, aki a hitnek megkezdője és bevégzője. Aki Jézushoz jön és hisz Benne és Őt választja példaképének, felismeri ezen szavak jelentőségét: Hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek (Ján. 1,12.).
Azok, akik átmennek a valódi megtérés tapasztalatán, felismerik világosan Isten iránti felelősségüket, hogy félelemmel és rettegéssel vigyék véghez üdvösségüket, hogy teljesen meggyógyuljanak a bűn bélpoklosságából. Ez a tapasztalat arra indítja őket, hogy alázattal és hittel bízzák magukat Istenre.(MS 121 - 1902.)
Valóban a megelégedés érzetével tölt el bennünket az a tudat, hogy az Úr rajtunk tartja szemeit, és fülei hallják imáinkat. Az a tudat, hogy van egy Barátunk, aki soha cserben nem hagy bennünket, akire rábízhatjuk lelkünknek minden titkát, oly kiváltság, amelyet szóval soha ki nem fejezhetünk.(RH - 1880. márc. 11.)
Azok a férfiak és nők, akik Krisztus vallásának örvendenek, nem aggódnak, nem nyugtalankodnak, nem lesznek elégedetlenek és változékonyak. Krisztusnak szívükben lakozó békessége szilárdságot ad jellemüknek.(Letter 8 - 1888.)
Ne engedd, hogy bármi is elrabolja lelki békességedet, nyugalmadat és azt a bizonyosságot, hogy Isten elfogadott téged. Tégy magadévá minden igéretet, mert azok mind a te tulajdonaid azon feltétel mellett, hogy teljesíted az Úr előírásait. Ha alárendeled saját útaidat, amelyek oly bölcseknek látszanak előtted, és elfogadod Krisztus útait, akkor felismerted az Ő szeretetében való megnyugvás titkát.(Letter 130 - 1898.)
A Krisztus szolgálatára szentelt egyén oly békességgel bír, amelyet a világ nem adhat, és el se vehet.(RH - 1894. nov. 27.)