Őrízzük a lelkünkhöz vezető utat -- ŐRÍZEM SZÍVEMNEK AJTAJÁT

Minden féltett dolognál jobban őrízd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.

(Péld. 4,23.)


A bölcs ember tanácsa ez: Minden féltett dolognál jobban őrízd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Amiképpen gondolkodik az ember az ő szívében, olyan ő. Szívünknek meg kell újulnia az isteni kegyelem által, különben hiába törekszünk az élet tisztaságára. Aki Krisztus kegyelme nélkül akar felépiteni egy nemes, erényes jellemet, futóhomokra építi házát, amely a kísértések heves viharában biztosan összedől. Dávid imája legyen mindnyájunk kérése; Tiszta szívet teremts bennem óh Isten és az erős (igaz) lelket újitsd meg bennem (Zsolt. 51,12.). Miután elnyertük a mennyei ajándékot, előre kell haladnunk a tökéletesség felé, mint akiket Istennek hatalma őriz hit által. (I. Pét. 1,5.)
Valamit azonban nekünk is kell tennünk, hogy ellenálljunk a kísértéseknek. Akik nem akarnak Sátán csalásainak áldozataivá válni, azoknak jól kell őrízniük a lelkükhöz vezető utat. Nem szabad olvasniuk, hallgatniuk, vagy nézniük olyant, ami tisztátalan gondolatokat ébreszt bennük. Ne engedjék meg, hogy gondolataik elkalandozzanak mindenféle tárgyra, amelyet a lelkek ellensége sugall. Ez azonban komoly imát és éberséget kiván. Szükségünk van a Szentlélek maradandó befolyásának segitségére, amely felfelé vonza lelkünket és hozzászoktat bennünket ahhoz, hogy tiszta és szent dolgoknál időzzünk. Szorgalmasan kell tanulmányoznunk Istennek Igéjét. Mimódon őrízheti meg az ifjú tisztán az ő útát, ha nem a Te beszédednek megtartása álta (Zsolt. 119,9.). A zsoltáriró így szól: Szívembe rejtettem a Te beszédedet, hogy ne vétkezzem Ellened. (Zsolt. 119,11.).(MYP - 285-286.)
Hűségesen kell őrízned szemeidet, füleidet és egyéb érzékszerveidet, ha uralni akarod gondolataidat, és meg akarod akadályozni, hogy a hiábavaló és romlott gondolatok beszennyezzék lelkedet. Ezt a kivánatos munkát egyedül a kegyelem ereje tudja elvégezni.(MYP - 76.)